Onze methodologie

15 jaar ervaring en meer dan 100 succesvolle projecten

Contact

De ideale formule voor u!

Onze methodologie bestaat uit 7 belangrijke stappen


Wij hebben voor onze klanten een mix ontwikkeld van de "Agile" en "Prince2" project management filosofie.

Maar wat houdt dit precies in? Het doel van de Agile-methode is uw teams zo vroeg mogelijk te betrekken bij het testen en uitvoeren van de voorgestelde oplossing. Deze methode is gebaseerd op een iteratieve, incrementele en adaptieve ontwikkelingscyclus.

Wat de doelstelling van de Prince 2-methode betreft, deze stelt u in staat een algemeen kader op te zetten dat het volgende omvat: een stuurgroep, besluitvorming; een voorbereidingsfase van het project, verduidelijking van de project scope en opleiding van uw teams; een feitelijke project start, voorbereiding van het uitvoerend kader, verantwoordelijkheden, planning, kwaliteitscontrole en vele andere zaken die het project soepel laten verlopen.

1
UW BEHOEFTEN

We beginnen met het begrijpen van uw behoeften. Vervolgens bepalen we op basis van een gepersonaliseerde demo samen de beste oplossing en de verwachte voordelen.

​Met deze elementen maken we een offerte op basis van de demo en uw opmerkingen. 

2
PLANNING

De macroplanning is opgedeeld per thema en in korte werkcycli die "Sprints" worden genoemd. Elke sprint duurt 2 weken.

Alle belangrijke data zijn vooraf bekend: stuurgroepvergaderingen, wekelijkse reviews tussen PM's, testperiodes, sprint reviews, golive, trainingssessies, enz.

3
ROLLEN

Rollen en verantwoordelijkheden zijn goed gedefinieerd, de project governance is vastgelegd; wie mag wat beslissen, wie zijn de projectleiders (= PM's aan klantzijde en aan Idealis-zijde) en wie zijn de key users.

We worden één team.

4
WIJ DAGEN UW PROCESSEN UIT

Tijdens workshops dagen onze consultants uw requests uit om het beste evenwicht te vinden tussen standaardfunctionaliteit en ontwikkeling op maat. Wij adviseren u over de best practices voor een bepaalde bedrijfstak of sector.

Wij delen onze expertise met u. 

5
DECISION NOTE

Als een verwachte functie voor u moet worden ontwikkeld, wordt een decision note opgesteld: een uitgebreid document waarin wordt beschreven wat er precies zal worden uitgevoerd, en welk budget dit vertegenwoordigt.

Deze voorafgaande validatie is belangrijk.. Samen bepalen we de test- en acceptatiecriteria waarmee we samen de ontwikkeling kunnen valideren.

6
 
PROJECT MANAGEMENT

Wij vormen een stuurgroep (steerco), die om de 6 weken bijeenkomt om ervoor te zorgen dat de oplossing de verwachte benefits oplevert en dat de planning qua tijd en budget worden gerespecteerd.

7
TEST & GOLIVE

Voorafgaand aan uw go-live begeleiden wij u tijdens een testperiode. Om de software oplossing in productie (gebruik) te kunnen nemen, moet aan alle overeengekomen acceptatiecriteria worden voldaan.

De voordelen van de Idealis-methodologie

De voordelen van onze methodologie voor u en uw bedrijf zijn:

  • Blijf betrokken tijdens de implementatiefase om de oplossing gaandeweg te leren kennen en te testen.
  • U hebt om de 2 weken zicht op de voortgang van het project via de "Sprint Reviews" (verbruikte tijd VS geplande tijd; opgeleverde taken; geplande taken).
  • U hebt volledige autonomie bij het bepalen van de prioritaire punten voor uw bedrijf tijdens het Sprint Planning proces.
  • U behoudt de mogelijkheid om het budget te verlagen als bepaalde ontwikkelingen niet doorgaan omdat ze onnodig worden geacht.
  • ​Wij beheren de wijzigingen tijdens het project (change management).