Onze methodologie

De vrucht van meer dan 15 jaar ervaring en meer dan 100 beheerde projecten

Contact opnemen

De ideale formule voor u!

Wij hebben voor onze klanten een mix ontwikkeld van de "Agile" en "Prince2" project management filosofie.

Maar wat houdt dit precies in? Het doel van de Agile-methode is uw teams zo vroeg mogelijk te betrekken bij het testen en uitvoeren van de voorgestelde oplossing. Deze methode is gebaseerd op een iteratieve, incrementele en adaptieve ontwikkelingscyclus.

Wat de doelstelling van de Prince 2-methode betreft, deze stelt u in staat een algemeen kader op te zetten dat het volgende omvat: een stuurgroep, besluitvorming; een voorbereidingsfase van het project, verduidelijking van de project scope en opleiding van uw teams; een feitelijke project start, voorbereiding van het uitvoerend kader, verantwoordelijkheden, planning, kwaliteitscontrole en vele andere zaken die het project soepel laten verlopen.

1. UW BEHOEFTEN

Onze methodologie begint in de commerciële fase. Het begint met het begrijpen van uw behoeften. We analyseren je huidige behoeften en bekijken samen wat de voordelen zijn van het integreren van ODOO en/of het toevoegen van nieuwe functionaliteit aan je bestaande systeem. Deze fase is cruciaal voor het bepalen van de oplossing die het meest geschikt is voor jouw bedrijf.


Vervolgens geven we je een persoonlijke demonstratie die laat zien hoe de voorgestelde oplossing concreet aan je behoeften voldoet. Dit is essentieel om de potentiële voordelen te visualiseren en de oplossing aan te passen op basis van uw feedback.


Na deze gesprekken en de demonstratie stellen we een gedetailleerd voorstel op. Dit voorstel is gebaseerd op uw feedback en op de demonstratie, zodat de uiteindelijke oplossing perfect is afgestemd op uw verwachtingen en de specifieke kenmerken van uw bedrijf. Deze offerte zal ook vergezeld gaan van een voorgestelde planning, die samen zal worden gevalideerd tijdens de kick-off meeting voordat het project van start gaat.


2. KICK-OFF

Zodra de offerte is aanvaard, organiseren we een startvergadering. Tijdens deze vergadering stellen we onze werkwijze in detail voor en behandelen we de volgende onderwerpen: de voordelen die je bedrijf verwacht, de scope, de planning en het budget. Je project kan nu van start gaan.


PLANNING

De macroplanning is verdeeld in mijlpalen, thema's en korte werkcycli die "Sprint" worden genoemd. Elke sprint duurt 2 weken, waarin we ons inzetten om een reeks nieuwe functies/verbeteringen op te leveren die vooraf met u zijn gedefinieerd. Mijlpalen zijn een reeks taken die voor één deadline moeten worden voltooid. Epics" vertegenwoordigen de verschillende thema's van het project: financiën, logistiek, marketing, human resources, enz..


Tijdens de kick-off meeting valideren we samen alle belangrijke data voor het project: stuurgroepvergaderingen, wekelijkse reviews tussen de PM's, testperiodes, go-live, trainingssessies, enz. Zodra de vergadering voorbij is, deelt de PM de gevalideerde planning met jou.


ROLLEN

Rollen en verantwoordelijkheden worden duidelijk gedefinieerd en de governance wordt vastgelegd: wie mag waarover beslissen, wie zijn de projectmanagers en Business Analisten (aan de kant van Idealis) en wie zijn de key users (aan de kant van de klant) die vanaf het begin van het project betrokken worden. We worden één team.

3. LATEN WE SAMEN UW PROCESSEN UITDAGEN

Tijdens workshops werken onze consultants met u samen om uw huidige processen te analyseren en uw vereisten in vraag te stellen om de beste balans te vinden tussen standaardontwikkeling en ontwikkeling op maat. We adviseren u over best practices in een bepaalde branche of sector. We delen onze expertise. Deze workshops zijn onderverdeeld in werkthema's die "epics" worden genoemd.


Er wordt dan een vergadernotitie, een samenvattend document, naar je toegestuurd om onze discussies samen te vatten.


4. BESLISSINGSNOTA & TESTPLANNEN

Na deze workshops publiceren we een "Beslisnota", d.w.z. een document waarin voor elke taak een beschrijving wordt gegeven van het uit te voeren werk en voor welk budget. Deze Decision Note moet worden goedgekeurd voordat de ontwikkeling begint.


Zodra dit document is gevalideerd, stellen we testplannen op voor elke taak. Deze geven de verschillende scenario's weer die moeten worden uitgevoerd om het verwachte resultaat van de taak te bereiken. Ze bepalen de acceptatiecriteria voor de uit te voeren ontwikkelingen. Zodra de testplannen zijn gevalideerd, kan de ontwikkeling beginnen.


5. PROJECTBEHEER (STEERCO)/WEKELIJKSE BEOORDELINGEN

Wij vormen een stuurgroep (steerco), die om de 6 weken bijeenkomt om ervoor te zorgen dat de oplossing de verwachte benefits oplevert en dat de planning qua tijd en budget worden gerespecteerd.


Daarnaast organiseren we gedurende het hele project een wekelijkse follow-up om je op de hoogte te houden van de voortgang van het project.


6. KLANTPORTAAL 

We bieden je je eigen persoonlijke ruimte voor interactie met ons tijdens je project. Je hebt een overzicht van je lopende projecten, de voortgang van de taken waaraan we werken, de testplannen die het testen zullen vergemakkelijken, je Decision Notes, je meeting Notes en je facturen.


7. FACTURATIE

Aan het begin van elke maand sturen we je een aantal transparante rapporten met een gedetailleerd overzicht van de diensten die de afgelopen maand zijn geleverd. Je krijgt een duidelijk beeld van het totale budget van het project en een gedetailleerd overzicht van het budget dat aan elk werkonderdeel is besteed.


8. TRAINING

De gebruikerservaring staat centraal in onze aanpak. Wij geloven dat goed opgeleide mensen een effectiever gebruik van de tool betekenen, een hogere productiviteit en uiteindelijk een rendement op investering voor uw bedrijf.


Onze trainers helpen uw teams om de tool op een pragmatische en resultaatgerichte manier te leren. Elk bedrijf is uniek en daarom stemmen we onze trainingen af op uw specifieke behoeften.


We nodigen je uit om onze  Idealis Academy trainingscatalogus te raadplegen.  Je ontdekt onderwerpen zoals boekhouding, Odoo-databases, human resources, marketing, voorraadbeheer en nog veel meer.


9. TEST & GOLIVE & ONDERSTEUNING

Om de oplossing live te laten gaan, moet aan alle acceptatiecriteria uit de testplannen worden voldaan. Tijdens deze testperiode word je begeleid door de Business Analisten voor jouw project.

Zodra alle tests door u zijn gevalideerd en uw belangrijkste gebruikers zijn getraind, kan GO LIVE beginnen.

Onze teams zijn beschikbaar om de nodige ondersteuning te bieden zodra je nieuwe tool live is gegaan.


10.  IDEALIS OPLOSSINGEN

Idealis Groep heeft sinds enkele jaren een Solutions/R&D afdeling bestaande uit deskundige ontwikkelaars/technici/gegevensanalisten. Het doel van dit team is om je extra tools aan te bieden die geïntegreerd kunnen worden in je software.

Deze oplossingen kunnen zowel verticaal als horizontaal zijn, wat betekent dat ze aan een specifieke behoefte/bedrijf/sector kunnen voldoen en toch toegang hebben tot je gegevens.

We nodigen je uit om onze Idealis Solutions website waar je meer te weten komt over alle oplossingen die we hebben ontwikkeld.  U ontdekt er tools zoals Smart Analytics dat geavanceerde monitoring met BI biedt, Smart Biotech, een oplossing speciaal voor bedrijven in deze sector, en Isabel Connect dat uw software koppelt aan uw boekhoudprogramma. Andere oplossingen zoals Smart Membership en Briolab (HR) zijn te vinden op onze website.Laten we samen aan je project beginnen

Protégé par reCAPTCHA, Politique vie privée & Conditions d'utilisation appliquer.
Séparez les adresses email par une virgule.